Hľadaný výraz: 1Krn 11,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Po ňom bol Dodov syn, Ahohita Eleazar medzi troma hrdinami.

1

mail   print   facebook   twitter