Hľadaný výraz: 1Krn 1,51-54, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
51 Keď Adad zomrel, boli v Edomsku vodcovia: vodca Tamna, vodca Alva, vodca Jetet, 52 vodca Ólibama, vodca Ela, vodca Finon, 53 vodca Kenéz, vodca Teman, vodca Mabsar, 54 vodca Magdiel, vodca Hiram. To boli edomskí vodcovia.

1

mail   print   facebook   twitter