Hľadaný výraz: 1Krn 1,43-50, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
43 Králi, ktorí kraľovali v Edomsku skôr, ako nad Izraelitmi panoval kráľ: Beorov syn Bale; meno jeho mesta bolo Denaba. 44 Keď Bale zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Jobab, Zareho syn z Bosry. 45 Keď Jobab zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Husam z Temanskej krajiny. 46 Keď Husam zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Badadov syn Adad, ktorý porazil Madiáncov v Moabsku. Meno jeho mesta bolo Avit. 47 Keď Adad zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Semla z Masreky. 48 Keď Semla zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Šaul z Rohobotu pri Rieke. 49 Keď Šaul zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Achoborov syn Balanan. 50 Keď zomrel Balanan, stal sa namiesto neho kráľom Adad; meno jeho mesta bolo Fau, meno jeho manželky Métabel, dcéra Matredy, Mezaábovej dcéry.

1

mail   print   facebook   twitter