Hľadaný výraz: 1Krn 1,38-42, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Seirovi synovia: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Disan. 39 Lotanovi synovia: Hori a Homam. Lotanova sestra bola Tamna. 40 Sobalovi synovia: Alian, Manahat, Ebal, Sefi a Onam. Sebeonovi synovia: Aja a Ana. 41 Anovi synovia: Dison. Disonovi synovia: Hamram, Eseban, Jetran a Charan. 42 Eserovi synovia: Balán, Zavan a Jakan. Disanovi synovia: Chus a Aran.

1

mail   print   facebook   twitter