Hľadaný výraz: 1Krn 1,29-31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Toto sú ich rody: Izmaelov prvorodený Nabajot, Kedar, Adbél, Mabsam, 30 Masma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis, Kedma. To sú Izmaelovi synovia.

1

mail   print   facebook   twitter