Hľadaný výraz: 1Krn 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Od Kuša pochádza Nimród; on bol prvým silákom na zemi.

1

mail   print   facebook   twitter