Hľadaný výraz: 1Krn 8,6, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
6 Toto boli synovia Achúdovi, tí boli hlavami otcov bývajúcich v Gebe, ktorých prestehovali do Manachata,

1

mail   print   facebook   twitter