Hľadaný výraz: 1Krn 27,6, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
6 Tento Benája bol hrdinom medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi. Jeho oddiel mal na starosti jeho syn Ammízábád.

1

mail   print   facebook   twitter