Hľadaný výraz: 1Krn 27,6, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
6 Týž Benajáš byl jedním ze třiceti bohatýrů a byl nad těmi třiceti. V jeho oddílu byl jeho syn Amízábad.

1

mail   print   facebook   twitter