Hľadaný výraz: 1Krn 27,4, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
4 A nad podziałem wtórego miesiąca był Dodaj Achochytczyk i z podziałem swym; po nim Michlot, książę, a w podziale jego było ludu dwadzieścia i cztery tysiące.

1

mail   print   facebook   twitter