Hľadaný výraz: 1Krn 27,4, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
4 Nad oddielom druhého mesiaca bol Achóchovec Dódaj, ale vojvodcom oddielu bol Miklót. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov.

1

mail   print   facebook   twitter