Hľadaný výraz: 1Krn 27,4, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
4 Nad oddielom druhého mesiaca bol Achóchovec Dádaj a na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc.

1

mail   print   facebook   twitter