Hľadaný výraz: 1Krn 27,4, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
4 Nad oddílem pro druhý měsíc byl Dódaj Achóchijský se svým oddílem a vévoda Miklót; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.

1

mail   print   facebook   twitter