Hľadaný výraz: 1Krn 13,5, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
5 Vtedy shromaždil Dávid celého Izraela od Čierneho potoka egyptského až potiaľ, kde sa vchádza do Chamatu, aby dopravili truhlu Božiu z Kirjat-jearima.

1

mail   print   facebook   twitter