Hľadaný výraz: 1Krn 13,5, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
5 Zebrał tedy Dawid wszystkiego Izraela od Nilu Egipskiego aż gdzie się chodzi do Emat, aby przyprowadzili skrzynię Bożą z Karyjatyjarym.

1

mail   print   facebook   twitter