Hľadaný výraz: 1Krn 13,5, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
5 ויקהל דויד את כל ישראל מן שיחור מצרים ועד לבוא חמת להביא את ארון האלהים מקרית יערים׃

1

mail   print   facebook   twitter