Hľadaný výraz: 1Krn 13,5, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
5 Protož shromáždil David všecken lid Izraelský od Nílu Egyptského, až kudy se vchází do Emat, aby přivezli truhlu Hospodinovu z Kariatjeharim.

1

mail   print   facebook   twitter