Hľadaný výraz: 1Krn 1,37, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
37 Synovia Reguelovi: Nachat, Zérach, Šamma a Mizza.

1

mail   print   facebook   twitter