Hľadaný výraz: 1Krn 1,37, Preklad: Talianský - Riveduta, Počet výsledkov: 1
37 Figliuoli di Reuel: Nahath, Zerach, Shammah e Mizza.

1

mail   print   facebook   twitter