Hľadaný výraz: 1Krn 1,37, Preklad: Francúzsky - Louis Segond, Počet výsledkov: 1
37 Fils de Reuel: Nahath, Zérach, Schamma et Mizza.

1

mail   print   facebook   twitter