Hľadaný výraz: 1Krn 1,37, Preklad: Anglický - King James, Počet výsledkov: 1
37 The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

1

mail   print   facebook   twitter