Hľadaný výraz: 1Krn 1,37, Preklad: Nemecký - Elberfelder, Počet výsledkov: 1
37 Die Söhne Reghuels: Nachath, Serach, Schamma und Missa.

1

mail   print   facebook   twitter