Hľadaný výraz: 1Krn 1,37, Preklad: Anglický - Catholic PD, Počet výsledkov: 1
37 The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, Mizzah.

1

mail   print   facebook   twitter