Hľadaný výraz: 1Krn 1,37, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
37 Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.

1

mail   print   facebook   twitter