Hľadaný výraz: 1Kr 9,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 A Pán mu povedal: „Vypočul som modlitbu a prosbu, ktorú si mi predložil. Posvätil som tento dom, ktorý si postavil, navždy som doň položil svoje meno; moje oči a moje srdce tam budú neprestajne.

1

mail   print   facebook   twitter