Hľadaný výraz: 1Kr 9,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Plavili sa do Ofíru, doviezli odtiaľ štyristodvadsať hrivien zlata a odovzdali ho kráľovi Šalamúnovi.

1

mail   print   facebook   twitter