Hľadaný výraz: 1Kr 9,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Kráľ Šalamún postavil aj lode v Asiongaberi, ktorý je pri Ailate na brehu Červeného mora v edomskej krajine.

1

mail   print   facebook   twitter