Hľadaný výraz: 1Kr 9,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 - egyptský kráľ, faraón, totiž vytiahol a zaujal Gazer, vypálil ho ohňom, Kanaánčanov, ktorí bývali v meste, vyhubil a dal ho do vena svojej dcére, Šalamúnovej žene.

1

mail   print   facebook   twitter