Hľadaný výraz: 1Kr 9,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Takáto bola suma, ktorú kráľ Šalamún vyzdvihol na stavbu Pánovho domu, svojho domu, Mela, múrov Jeruzalema, Heseru, Mageda a Gazeru

1

mail   print   facebook   twitter