Hľadaný výraz: 1Kr 9,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Preto povedal: „Čo sú to za mestá, ktoré si mi dal, brat môj?“ Preto ich volajú až po dnešný deň krajinou Chabul.

1

mail   print   facebook   twitter