Hľadaný výraz: 1Kr 8,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 V arche nebolo nič, iba dve kamenné tabule, ktoré ta vložil Mojžiš na Horebe, keď Pán uzavrel zmluvu so synmi Izraela pri ich východe z egyptskej krajiny.

1

mail   print   facebook   twitter