Hľadaný výraz: 1Kr 8,65, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
65 V tom istom čase slávil Šalamún sviatky a s ním celý Izrael - veľké zhromaždenie od vchodu do Ematu až po Egyptský potok - pred Pánom, naším Bohom, sedem dní a sedem dní, spolu štrnásť dní.

1

mail   print   facebook   twitter