Hľadaný výraz: 1Kr 8,42, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
42 veď počujú o tvojom veľkom mene, o tvojej mocnej ruke a o tvojom vystretom ramene - a príde sa modliť do tohto domu,

1

mail   print   facebook   twitter