Hľadaný výraz: 1Kr 8,37, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
37 Ak bude v krajine hlad, ak bude mor, ak bude úpal, sneť, kobylky a hmyz; keď bude nepriateľ dorážať na jej brány, alebo akákoľvek rana a choroba,

1

mail   print   facebook   twitter