Hľadaný výraz: 1Kr 8,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Keď sa niekto previní proti svojmu blížnemu a vynesú proti nemu kliatbu, aby ho donútili k prísahe, a príde prisahať pred oltár v tomto dome,

1

mail   print   facebook   twitter