Hľadaný výraz: 1Kr 8,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 A tam som pripravil miesto arche, v ktorej je Pánova zmluva, čo uzavrel s našimi otcami, keď ich vyviedol z egyptskej krajiny.“

1

mail   print   facebook   twitter