Hľadaný výraz: 1Kr 8,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Zhromaždili sa teda ku kráľovi Šalamúnovi všetci Izraeliti vo sviatok v mesiaci etanim, to je siedmy mesiac.

1

mail   print   facebook   twitter