Hľadaný výraz: 1Kr 8,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Ale Pán povedal môjmu otcovi Dávidovi: »Keď si zamýšľal postaviť môjmu menu dom, tvoj úmysel bol dobrý.

1

mail   print   facebook   twitter