Hľadaný výraz: 1Kr 4,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 … Dekarov syn v Makese, v Sálebim, v Betsamesi, Elone a Bethanane.

1

mail   print   facebook   twitter