Hľadaný výraz: 1Kr 4,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Ahisar bol správca domu a Abdov syn Adoniram bol nad robotami.

1

mail   print   facebook   twitter