Hľadaný výraz: 1Kr 4,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 A toto boli jeho kniežatá: Sadokov syn Azariáš bol veľkňaz.

1

mail   print   facebook   twitter