Hľadaný výraz: 1Kr 4,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Uriho syn Gaber v Gadovej krajine, v krajine amorejského kráľa Sehona a bášanského kráľa Oga. A jeden správca nad celou krajinou.

1

mail   print   facebook   twitter