Hľadaný výraz: 1Kr 4,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Husiho syn Bána v Aseri a Balote.

1

mail   print   facebook   twitter