Hľadaný výraz: 1Kr 4,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Adov syn Ahinadab v Mahanaime.

1

mail   print   facebook   twitter