Hľadaný výraz: 1Kr 4,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Abinadabov syn… mal celé pohorie Doru. Jeho manželkou bola Šalamúnova dcéra Tafet.

1

mail   print   facebook   twitter