Hľadaný výraz: 1Kr 3,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Lenže ľud obetoval na výšinách, lebo až po tieto dni nebol postavený dom Pánovmu menu.

1

mail   print   facebook   twitter