Hľadaný výraz: 1Kr 3,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Keď sa Šalamún prebudil, hľa, bol to iba sen! Potom išiel do Jeruzalema, stal si pred Pánovu archu zmluvy, obetoval celopaly, priniesol pokojné obety a pre celé svoje služobníctvo usporiadal hostinu.

1

mail   print   facebook   twitter