Hľadaný výraz: 1Kr 3,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Šalamún sa dostal do príbuzenstva s faraónom, kráľom Egypta. Vzal si faraónovu dcéru a zaviedol ju do Dávidovho mesta, kým nedokončil stavbu svojho domu, Pánovho domu a múrov okolo Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter