Hľadaný výraz: 1Kr 22,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Nato kráľ Izraela zhromaždil prorokov, približne štyristo mužov, a spýtal sa ich: „Mám ísť do vojny proti Ramotu v Galaáde? Alebo to mám nechať?“ Odpovedali: „Tiahni! Pán ho dá do ruky kráľa!“

1

mail   print   facebook   twitter