Hľadaný výraz: 1Kr 22,49, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
49 Jozafat dal postaviť aj taršišské lode, ktoré mali ísť do Ofíru po zlato. Nešli, lebo stroskotali v Asiongaberi.

1

mail   print   facebook   twitter